T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve<br>Eğitim Genel Müdürlüğü Erciyes Üniversitesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu
Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi

I. Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi, medya, dijital kültür ve din ilişkiselliğini odağına alan ulusal akademik ilgilerin uluslararasılaşmasını sağlamak ve böylelikle yaygın etkisini, katma değerini ve toplumsal katkı potansiyelini güçlendirmek amacıyla düzenlenmektedir.
Medya, dijital kültür ve din alanına ilişkin ulusal ve uluslararası akademik birikimi desteklemek ve uluslararası ölçekte deneyim ve bilgiye ilişkin akademik değişime öncülük etmek amacıyla konsorsiyum üyelerinin kendi aralarındaki uzlaşma sonucunda kongrenin her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kongrenin Sosyal Teori, Din Bilimleri, İletişim Bilimleri, Medya Çalışmaları, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Edebiyat gibi alanlarda çeşitli bilimsel yöntemlerle kurgulanan, medya ve din ilişkiselliğine dair farklı içerimlere odaklanan özgün bildirilere yer vermesi beklenmektedir.
I. Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi, medya, dijital kültür ve din alanına yönelik çalışan tüm bilim insanlarını 26-28 Nisan 2024 tarihlerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun destekleriyle Erciyes Üniversitesi koordinasyonunda çevrim içi olarak düzenlenecek olan bilim şölenine davet etmekten büyük mutluluk duyar.

Kongre Afişi
Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi: Kongre Afişi

AMAÇ VE KAPSAM

MEDYA, DİJİTAL KÜLTÜR VE DİN

Medya günümüzde çeşitli formlarıyla siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata, gündelik hayatı, sosyal pratikleri ve küresel toplumsal ilişkileri önemli ölçüde etkileyen, bireysel ve toplumsal hayatın tam da merkezinde yer alan önemli bir unsurdur. Aynı şekilde, dinler de bireysel ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkilemekte ve ilk zamanlardan itibaren bütün toplumlarda rastlanan yaygın bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, işlevselliği ve çok fonksiyonlu yapısı gereği erken dönemlerden itibaren çeşitli dinler ve mensupları için önemli bir araç olagelmiş, dini bilgilerin dağıtımı ve yayılmasında önemli bir aracı vazifesi gören medyatik araçlar, dini mesajların aktarımında etkin bir biçimde kullanılmıştır.
Medya ve özellikle çağdaş görünümleriyle dijital medya, tüm sosyal kurumların olduğu gibi dinin dönüşümünde de önemli bir değerlendirme ölçütüdür ve sunmuş olduğu tüm olanaklarla birlikte küresel dijital kültürün etkili bir taşıyıcısı olması nedeniyle din olgusunun bu küresel dile tabi olduğu yepyeni dinsellikler üretmektedir. Dinin medya ile yaygınlaşan küresel dijital kültüre ne şekilde adapte olduğunun çok sayıda “popüler” örneği bulunmaktadır.
Çevrimiçi dini forumlar, sanal ibadet yerleri, dijital dua kitapları gibi uygulamalar dini deneyimi dijital ortama taşımaktadır. Ayrıca, sosyal medya platformları dini grupların ve liderlerin takipçileriyle etkileşim kurmasını, dini içeriklerin yayılmasını ve dini etkinliklerin duyurulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, dijital kültürün dini kurumlar ve inanç sistemleri üzerindeki etkileri de önemli bir tartışma alanıdır. Dijital teknolojiler, dini kurumların iletişim stratejilerini değiştirmesine, dijital pazarlama ve reklamcılık yöntemlerini kullanmasına ve dini hizmetleri dijital platformlarda sunulmasına olanak tanımaktadır. Dini otoriteler ve dini geleneklerin bütünlüğünü ne şekilde koruyabildiği tartışmaları dijital kültür ve dine ilişkin bir diğer önemli tartışma sahasını işaretler. Sayıları artırılabilecek tüm bu saptamalar her ne kadar başlangıçta referans kaynakları birbirinden farklı iki olgu olarak görünse de, günümüzde medya ve dinin birbirinden ayrıştırılması mümkün olmayan bir ilişki içerisinde olduğunu ve konunun araştırmaya değer yanını göstermektedir.
Akademik literatürde, dijital kültür ve din ilişkisini ele alan çalışmalar çeşitli disiplinlerde yapılmaktadır. Din sosyolojisi, iletişim araştırmaları, dijital insan bilimleri, kültürel antropoloji gibi alanlarda çalışmalar bu konuya odaklanmaktadır. Bu çalışmalarda, dijital teknolojilerin dinin dönüşümüne etkisi, sanal topluluklar ve dijital dini deneyimler, dijital dini liderlik, çevrimiçi dini pratikler, dijital dini etkileşimler, dijital dini içeriklerin üretimi ve tüketimi gibi konular ele alınmaktadır.
Bazı araştırmalar, dijital teknolojilerin dini deneyimi yüzeyselleştirdiğini ve dini bağlantıların zayıflamasına neden olduğunu savunurken, diğer çalışmalar ise dijital teknolojilerin dini deneyimi zenginleştirebileceğini, dini bilgilerin yayılmasını kolaylaştırdığını ve dini toplulukların dijital platformlarda güçlü bağlar kurabileceğini öne sürmektedir.

AMAÇ VE KAPSAM

MEDYA, DİJİTAL KÜLTÜR VE DİN

Medya günümüzde çeşitli formlarıyla siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata, gündelik hayatı, sosyal pratikleri ve küresel toplumsal ilişkileri önemli ölçüde etkileyen, bireysel ve toplumsal hayatın tam da merkezinde yer alan önemli bir unsurdur. Aynı şekilde, dinler de bireysel ve toplumsal yaşamı önemli ölçüde etkilemekte ve ilk zamanlardan itibaren bütün toplumlarda rastlanan yaygın bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, işlevselliği ve çok fonksiyonlu yapısı gereği erken dönemlerden itibaren çeşitli dinler ve mensupları için önemli bir araç olagelmiş, dini bilgilerin dağıtımı ve yayılmasında önemli bir aracı vazifesi gören medyatik araçlar, dini mesajların aktarımında etkin bir biçimde kullanılmıştır.
Medya ve özellikle çağdaş görünümleriyle dijital medya, tüm sosyal kurumların olduğu gibi dinin dönüşümünde de önemli bir değerlendirme ölçütüdür ve sunmuş olduğu tüm olanaklarla birlikte küresel dijital kültürün etkili bir taşıyıcısı olması nedeniyle din olgusunun bu küresel dile tabi olduğu yepyeni dinsellikler üretmektedir. Dinin medya ile yaygınlaşan küresel dijital kültüre ne şekilde adapte olduğunun çok sayıda “popüler” örneği bulunmaktadır.
Çevrimiçi dini forumlar, sanal ibadet yerleri, dijital dua kitapları gibi uygulamalar dini deneyimi dijital ortama taşımaktadır. Ayrıca, sosyal medya platformları dini grupların ve liderlerin takipçileriyle etkileşim kurmasını, dini içeriklerin yayılmasını ve dini etkinliklerin duyurulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, dijital kültürün dini kurumlar ve inanç sistemleri üzerindeki etkileri de önemli bir tartışma alanıdır. Dijital teknolojiler, dini kurumların iletişim stratejilerini değiştirmesine, dijital pazarlama ve reklamcılık yöntemlerini kullanmasına ve dini hizmetleri dijital platformlarda sunulmasına olanak tanımaktadır. Dini otoriteler ve dini geleneklerin bütünlüğünü ne şekilde koruyabildiği tartışmaları dijital kültür ve dine ilişkin bir diğer önemli tartışma sahasını işaretler. Sayıları artırılabilecek tüm bu saptamalar her ne kadar başlangıçta referans kaynakları birbirinden farklı iki olgu olarak görünse de, günümüzde medya ve dinin birbirinden ayrıştırılması mümkün olmayan bir ilişki içerisinde olduğunu ve konunun araştırmaya değer yanını göstermektedir.
Akademik literatürde, dijital kültür ve din ilişkisini ele alan çalışmalar çeşitli disiplinlerde yapılmaktadır. Din sosyolojisi, iletişim araştırmaları, dijital insan bilimleri, kültürel antropoloji gibi alanlarda çalışmalar bu konuya odaklanmaktadır. Bu çalışmalarda, dijital teknolojilerin dinin dönüşümüne etkisi, sanal topluluklar ve dijital dini deneyimler, dijital dini liderlik, çevrimiçi dini pratikler, dijital dini etkileşimler, dijital dini içeriklerin üretimi ve tüketimi gibi konular ele alınmaktadır.
Bazı araştırmalar, dijital teknolojilerin dini deneyimi yüzeyselleştirdiğini ve dini bağlantıların zayıflamasına neden olduğunu savunurken, diğer çalışmalar ise dijital teknolojilerin dini deneyimi zenginleştirebileceğini, dini bilgilerin yayılmasını kolaylaştırdığını ve dini toplulukların dijital platformlarda güçlü bağlar kurabileceğini öne sürmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

15 KASIM 2023 -

01 ARALIK 2023 - 10 NİSAN 2024

15 NİSAN 2024

26 NİSAN 2024

Yer: Radisson Blu Otel, Kayseri

27-28 NİSAN 2024

30 HAZİRAN 2024

31 TEMMUZ 2024

15 KASIM 2024

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

● Bildiri özeti gönderim adresi:
[email protected]

● Bildiri özetleri, değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan formata göre hazırlanmalıdır.

● Hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanan bildirilere kabul mektupları aynı e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

KAYIT VE YAYIN

● 26 Nisan 2024 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan Medya ve İslamofobi Özel Oturumu ile Medya, Dijital Kültür ve Din Çalıştayı'na dinleyici katılımı isteğe bağlı ve ücretsizdir.

● 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek online sunumlar için Katılım Ücreti bir bildiri için 500 TRY veya 30 USD olarak belirlenmiştir. Katılım Ücreti aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılmalı, açıklama kısmında mutlaka 'yazar isim/leri ve Katılım Ücreti' ibaresi yer almalıdır.

● Katılım Sertifikaları Kongre sonrasında ve PDF formatında, [email protected] adresi aracılığıyla gönderilecektir.

● Kongre sonrasında yalnızca Uluslararası Bildiri Özetleri E-Kitabı yayınlanacaktır.

● Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır. Tam metinler kongre sonrasında Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Kongre Özel Sayısı'nda yayınlanacaktır. Tam metinler, değerlendirmeye alınabilmesi için İngilizce olarak ve Medya ve Din Araştırmaları Dergisi'nin yazım kuralları uyarınca hazırlanmalıdır.

Katılım Ücreti Hesap Numaraları

Hesap Türü: TRY
IBAN: TR73 0020 5000 0938 2833 8000 04

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

Hesap Sahibi: CİHAN ER TEZMER

Hesap Türü: USD
IBAN: TR46 0020 5000 0938 2833 8001 02

Çalıştay Programı

Online Oturumlar Programı

KONSORSİYUM

KURULLAR

Bilim Kurulu

TEMALAR

Radyo ve Televizyon'da Dini Yayıncılık

Basın ve Dini Yayıncılık Pratikleri

Basın Tarihi ve Din

Televizyon Yapım ve Dizilerinde Din Olgusu

Televizyon Vaizligi-Televangelism

Sinema ve Din

Reklamlar ve Din

İslam Dünyasında Medya ve Din

Batı Avrupa ve Amerika’da Medya ve Din

Filmlerde ve Dizilerde Yerli İslamofobi / Self-Oryantalizm

Konvansiyonel Medya ve Sekülerleşme

Medya ve İslamofobi

Dini Nefret Söylemi

Yalan Haber ve Din

Din, Medya ve Mizah

Radikalleşme ve Ayrımcılıkla Mücadele Bağlamında Konvansiyonel ve Dijital Medya

Medya Okuryazarlığı ve Din

Medya ve Din Eğitimi

Medya ve Dini Mesleki Eğitim

İnanç Okuryazarlığı ve Medya

Dijital Kültür ve Din

Çevrimiçi Dini Topluluklar ve Otorite

Çevrimiçi İbadet ve Ritüeller

Çevrimiçi Dini Kimlik ve Aidiyet

Dijital Dünyada Dini Arayışlar: Deizm, Ateizm ve Agnostisizm

Dijital Teknoloji ve Ahlak

Dijital Dünyada İfşa, Teşhir ve Mahremiyet

Dijitalleşme ve Dini Enformasyon

Dini Fenomen Kültürü

Dijitalleşme, Kültürel Irkçılık ve İslamofobi

Dijital Teknolojiler ve Fıkhi Arayışlar

Dijital Teknolojiler ve Din Eğitimi

Dijitalleşme ve İslam Araştırmaları

Yapay Zekâ Uygulamaları ve Din

Metaverse-Sanal Gerçeklik ve Din Araştırmaları

Dijital Kültür ve Sekülerleşme

Dijital Dünyada Yeni Dindarlık Formları

Dijital Kültür, Kuşaklar ve Din

FOTOĞRAF GALERİSİ

MEDİAD

İLETİŞİM

Birincil e-posta: [email protected]
İkincil e-posta: [email protected]
Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi